อาร์เมเนีย-อาร์เซอร์ไบจาน ย้อนปมขัดแย้ง 2 ชนชาติร่วมเทือกเขาคอเคซัส

ภูมิภาคคอเคซัสเป็นดินแดนที่อยู่ระหว่างทะเลดำกับทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ชื่อทะเลสาบแคสเปียนเป็นที่ตั้งของประเทศอาร์เมเนีย ประเทศอาเซอร์ไบจาน ประเทศจอร์เจีย และดินแดนของรัสเซียตอนใต้บางส่วนจุดนี้มีเทือกเขาคอเคซัสซึ่งเป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยมียอดเขาเอลบรูสที่มีความสูงกว่า 5,642 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป

เทือกเขาคอเคซัสทอดตัวยาวเป็นปราการธรรมชาติแบ่งพรมแดนระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเชียมาแต่ดั้งเดิม ซึ่งเครือข่ายเทือกเขานี้ประกอบด้วย 2 เทือกเขาใหญ่คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ เทือกเขาคอเคซัสน้อย ที่ทอดตัวพาดผ่านหลายประเทศ ทั้งยังเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญเรื่อยมานับตั้งแต่อดีตในยุคของการค้าที่คนทั่วโลกรู้จักกันดีในนามของเส้นทางสายไหมจวบจนกระทั่งในยุคของอดีตสหภาพโซเวียตเข้ามาปกครองดินแดนแถบนี้ ก็ยังให้สำคัญอย่างต่อเนื่องถึงกลับสั่งให้สร้างถนนทางหลวงข้ามเทือกเขาคอเคซัส เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนส่งกำลังพลเข้าไปดูแลความสงบเรียบร้อยของจอร์เจียและบริเวณใกล้เคียง